Från Afrikakompaniet till Tokyo

FRÅN AFRIKAKOMPANIET TILL TOKYO

En vänbok till György Nováky
Red. Marie Lennersand och Leos Müller

Som namnet antyder är Från Afrikakompaniet till Tokyo en bok som tar oss med på en resa genom tid och rum. Den innehåller artiklar som rör sig från 1600-talet till nutid, runt om i världen till så skilda platser som Saint Barthélemy, Zambia och Grönland.

Bokens texter tar upp en rad olika teman, som minneskulturen kring slaveriet under svensk flagg, synen på pirater, svensk sjöfart i sydeuropa, sökandet efter försvunna polarforskare, jordbruk under och efter kolonialtiden i Afrika, disciplinen vid kadettutbildningen på Karlberg, det militära indelningsverket och antirasisters syn på antisemitism.

Från Afrikakompaniet till Tokyo är en vänbok till György Nováky, med artiklar skrivna av historiker från Sverige och Finland.

Utkom i december 2017. ISBN 978-91-7773-394-2

 

Läs artiklar ur boken (ladda ned som pdf):

Karin Kvist Geverts & Lars M. Andersson: Antisemitismen – antirasismens blinda fläck?

Marie Lennersand: Forskare, äventyrare eller hjälte? Det motvilliga sökandet efter den försvunna Björling-Kallsteniusexpeditionen

Boken finns att köpa i internetbokhandlar som t.ex. Adlibris och Bokus, samt i webbshopen.